Regulamin korzystania z serwisu www.tuberia.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.tuberia.pl, zwanego dalej “Serwisem”.

2. Właścicielem Serwisu jest Adam Śmigielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Śmigielski Adam – How2Play z siedzibą w Lubawie przy ul. Pomorskiej 26, 14-260 (NIP: 7441757115, REGON: 281545380). Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.tuberia.pl.

3. Celem Serwisu jest dostarczanie bieżących informacji dotyczących internetu.

Zasady korzystania z Serwisu

4. Korzystanie z portalu Tuberia.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo autorskie do wszystkich treści publikowanych w Serwisie z wyłączeniem fragmentów tekstów innych osób – w takim przypadku Właściciel Serwisu zobowiązuje się do podania ich źródła.

7. Serwis nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika.

8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści innych Użytkowników zamieszczane w Serwisie. Przed dodaniem treści Użytkownik ma jednak obowiązek zapoznać się z zasadami komentowania obowiązującymi na serwisie.

9. Wykorzystanie treści Serwisu w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu. W szczególności zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie zmian, powielanie, i jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie w celach komercyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.

10. Po uzyskaniu zgody na powielanie treści Serwisu od właściciela Serwisu Użytkownik ma obowiązek podać wyraźnie widoczne źródło treści (czcionka rozmiaru min. 12), zawierając formułę “Tuberia.pl” i odnośnik do Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane niewłaściwym lub nieumiejętnym wykorzystywaniem treści Serwisu.

12. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie.

 Postanowienia końcowe

13. Za pomocą Google Analytics Serwis gromadzi dane dotyczące Użytkowników Serwisu w celach wyłącznie marketingowych. Dane o użytkownikach nie są udostępniane firmom zewnętrznym. Szczegóły można znaleźć w Polityce prywatności.

14. W przypadku, gdy specyfika usługi wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy między Serwisem a Użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

15. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.