Policja zajmuje się sprawą Gurala

Oficjalnie poinformowano, że wielkopolska policja bada sprawę Gurala.

“Poznańska policja zajmuje się sprawą” – potwierdził podkom. Maciej Święcichowski, przedstawiciel biura prasowego komendanta wojewódzkiego, w rozmowie z Radiem Poznań. Nie znamy na razie szczegółów dochodzenia – wiemy jednak, że jest ono już w trakcie.

Dodatkowo Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych dziś o godzinie 8 rano poinformował o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, przy okazji publicznie przedstawiając zarzuty w kierunku Gurala:

Podsumujmy grzechy Gurala wymienione przez ośrodek:

 • namawianie do rozbierania się w trakcie transmisji (i upublicznianie wizerunku dziewczynki),
 • namawianie do stosunku za 2000 zł,
 • symulowanie masturbacji na oczach dzieci i opowiadanie im o narządach rozrodczych,
 • poniżanie, wyszydzanie, agresja względem dzieci, które się opierają jego działaniom.

Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone na podstawie art. 191 § 1, art. 200. § 3 i § 4, art. 200a, art. 200b Kodeksu Karnego. Przytoczmy te artykuły:

art. 191 § 1

Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej
lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 200. § 3

Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 200 § 4

Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

art. 200a

§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo
przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

art. 200b

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ośrodek zachęca też do przesyłania wszystkich materiałów, które mogłyby pomóc w sprawie Gurala, na mail omzrik@gmail.com, a także samodzielne przesyłanie zawiadomienia za pomocą wzoru (udostępnionego nam właśnie przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych). Można również wspomóc organizację finansowo:

 • PayPal i karta płatnicza:
  https://www.omzrik.pl/donacja
 • Dane do przelewu:
  Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
  ul Górczewska 53
  01-401 Warszawa
  nr konta 19 2490 0005 0000 4520 8435 8540
  tytuł : “darowizna na działalność statutową”
  IBAN : PL19249000050000452084358540
  SWIFT: ALBPPLPW

Wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane w sprawie Gurala i podobnych przestępców.

Obserwatorzy – tak się to powinno robić. Bez gróźb i szantażu. W sposób dojrzały, drogą oficjalną. Bez podrabiania dokumentów.

O autorze: Nalthe

NaltheAlicja błądząca po Krainie Czarów. Perfekcjonistka, idealistka i marzycielka kryjąca się w mrocznych, gotyckich uniwersach gier, filmów i książek. Zawodowo zajmuje się redakcją i korektą książek oraz marketingiem. Powoli dąży do realizacji swojego małego zawodowego marzenia.

A. No i wilk. Taki z krwi, z kości niestety natura nie pozwoliła.