News

Obserwatorzy kończą walkę z Guralem

16 marca Obserwatorzy postanowili opublikować na YouTube "Wiadomość dla Gurala" z użyciem animacji od LT.LICKME. Kim jest The Watcher, Obserwatorzy i ich działalność oraz jaki jest ich interes względem Gurala?